Till startsidan
  Sveriges Konsumenter
i Samverkan

- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2007-12-10Sveriges Konsumenter i Samverkan offentliggör idag starten av kampanjen Dumpa Läsken i Sverige, i samarbete med den världsomfattande kampanjen The Global Dump Soft Drinks Campaign

Ett stort antal konsumentorganisationer runt om i världen har gjort gemensam sak för att
fokusera den ökande läskkonsumtionen bland ungdom och de effekter vi alla vet blir följden, överviktiga barn och ökande förekomst av ungdomsdiabetes. Tillräckligt med forskning visar entydigt på att så är fallet, men fortfarande tillåts läskautomater i flertalet skolor, utan att skolledning eller lokala myndigheter sätter klackarna i backen och ser till att de försvinner.

Vi uppmanar vår regering att agera mera bestämt och snabbt förändra tilltgängligheten, det är inte svårare än när våra doktorer enkelt skriver ut ett recept om man behöver medicin mot höga blodsockervärden eller kolesterol.

- Om man kan lagstifta om att cigarettpaket ska förses med varningstext, varför kan man inte göra det samma med alltför söta drycker eller godis? Vi vet ju vilka tragiska effekter läskkonsumtionen för med sig, undrar Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan och kampanjgeneral för DUMPA LÄSKEN.

Uppmaningen till vår regering att snabbt och bestämt göra vad de kan göra för att vända trenden finns i bifogade material, översatt till svenska. Man behöver inte utreda mera. Man kan tillsammans med de lokala myndigheterna och skolledningarna undanröja automater som gör det lätt tillgängligt att dricka i tid och otid. Man borde också kunna ålägga de stora tillverkarna av sötade drycker, att dra ner sockerhalten, varna för innehållet av socker, som ”Högt sockerinnehåll” och stoppa sponsring och marknadsföring av de söta dryckerna i samband med idrottsevenemang (om nu inte idrottsrörelsen och arrangörerna själva inser detta!).

Vi föreslår bl a att belägga de söta dryckerna (inklusive de artificiellt sötade) med en ”överviktskatt” som sedan kan användas till upplysning om problemen, mer forskning och varför inte kampanjer där konsumenter, ungdom, lärare, läkare och tandläkare kan medverka.

Vi kommer att söka aktiv medverkan i vår kampanj med elevorganisationer, föräldraorganisationer, skolklasser för olika aktiviteter och grupparbeten. En tävlig kommer att utlysas om att göra en dekal eller knapp, som kan bäras på jacka eller väska av typen ”rosa bandet” – varför inte en skrynklig Colaburk?

I bifogade dokument ”Beskrivning av kampanjen” finns översatt de krav som ställs på regeringarna världen runt. I övrigt hänvisar vi till hemsidan och Sockerjakten.

- Det är förvånande att inte mera görs från makthavarhåll runt om i världen, när alla vet effekterna och ser den ökande epidemin av övervikt och diabetes bland våra unga, men nu försöker vi från konsumenthåll att engagera ungdomarna själva i ett försök att vända utvecklingen. Det är kanske dom som är framtidens makthavare!, avslutar Bengt Ingerstam.

Den internationella kampanjen kan följas på: www.dumpsoftdrinks.org


Mer information finns på vår hemsida:

www.konsumentsamverkan.se


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se