Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2005-06-03
Positivt beslut av Regeringen sänker de ekologiska priserna


Sveriges Konsumenter i Samverkan välkomnar regeringsbeslutet att stödja mervärdena i svenska livsmedel

Regeringen beslutade i går torsdag den 2 juni 2005 att satsa 30 miljoner på att stödja olika initiativ för kvalitetscertifiering och marknadsföring av det svenska jordbrukets mervärden.

- Delvis går i alla fall ett av stöden i rätt riktning. Vi har t ex föreslagit att certifieringskostnaderna, som drabbar den kvalitativa produktionen och gör att prisskillnaderna ökar mellan t ex KRAV produkterna och de konventionella produkterna (massproduktionen), skulle helt täckas av staten. Visst stöd utlovas nu för att täcka dessa certifieringskostnader, vilket gör att KRAV-produkterna nu borde kunna bli billigare utan att odlarna belastas, säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Läs hela pressmeddelandet från Regeringen här: www.regeringen.se/sb/d/5644/a/45722

- Rätt använda statliga pengar ger bra utdelning, här är ett bra exempel, som bidrar till att sänka konsumentpriserna på kvalitetsprodukter, säger Bengt Ingerstam.

Insatser för att sänka utgångskostnaden är mycket effektivare än att t ex sänka momsen. Varje produktionskrona drabbas av påslag under hela vägen från bonde till konsument och av momspåslaget. Det gör att 1 krona i ökad produktionskostnad brukar bli 3 kronor på slutet (av skattade konsumentkronor). Alltså betyder det att varje av staten satsade kronor i produktionsled borde ge 3 kronor lägre pris i butik, alltså nära 6 kronor mindre intjäningsbehov (skatter och sociala kostnader ingår där). Jämfört med 1 krona mindre i moms (förlust för staten vid momssänkning) ger bara en effekt av 2 kronor i mindre intjäningsbehov för konsument. Vi tjänar alltså 4 kronor på det sättet.

Läs om vårt förslag till att staten ska ta över kontrollkostnaderna, i vårt remissyttrande om Avgifter för kontroll av ekologisk produktion 2004 på: www.konsumentsamverkan.se/remiss/kontrolleko.htm

- Att ropa på ökad konkurrens genom ökad etablering av utländska kedjor i Sverige, ger oss lägre kvalitet, ökad arbetslöshet och utflöde av kapital. Denna väg att sänka de svenska kvalitetskostnaderna ger sänkta livsmedelspriser med bibehållen kvalitet och sysselsättning i landet och är mycket mer lönande för oss alla, inklusive oss konsumenter,
avslutar Bengt Ingerstam


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se