Till startsidan
  Sveriges Konsumenter
i Samverkan

- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2008-04-11


AZO-färgerna bör förbjudas i hela EU

42 europeiska konsumentorganisationer från 12 länder offentliggjorde häromdagen en gemensam aktion för att förmå EU kommissionen och den nya hälsokommissionären Androulla Vassillou att återigen ta upp frågan om azo-färgernas lämplighet och ställde krav på att de ska förbjudas. Sveriges Konsumenter i Samverkan är en av undertecknarna samt Europaorganisationen ASECO, Alliance for Social and Ecological Consumer Organisations, där vi också ingår.

Nyheten är att det engelska livsmedelsverket 10 april haft ett möte och beslöt att råda de engelska ministrarna att uppmana EU att förbjuda de 6 omdiskuterade azo-färgerna. Samtidigt uppmanar man till ett frivilligt stopp i England från utgången av 2009. Denna nyhet bifogas, liksom det gemensamma uppropet.

- Det är en fråga om trovärdighet för såväl den europeiska livsmedelsmyndigheten som vår svenska myndighet. Ingen konsumentnytta kan bevisas för dessa färgämnen. Ändå tillåter man dem, medvetna om att det finns risker förknippade med konsumtionen av ämnena. Men man har vikt sig för producentintressena, säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan, den konsumentstyrda konsumentorganisationen.

Läs mera här:
Senaste nyheterna om den europeiska aktionen mot azo-färgerna - bilaga
Vår viktiga fråga till Livsmedelsverket om azo-färgerna - bilaga
ASECO´s hemsida med uppropet >>
AZO-färger fortsatt godkända men till vilken nytta? >>
Krav på förbud mot Azofärger i mat - svt

Mer information finns på vår hemsida:
www.konsumentsamverkan.se


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se