Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2004-11-16
Kaos på äggmarknaden
– myndigheterna sviker konsumenterna

Sveriges Konsumenter i Samverkan anser att myndigheterna sviker konsumenterna och böjer sig för starka producentintressen. Ännu större anledning att helt avstå från alla typer av burägg.

Livsmedelsverket gjorde en ”kovändning” i förra veckan. (Läs mer här) när man inte ingrep mot de felmärkta burhönsäggen, vilket man först meddelat.

- Trots att produktionen av ägg i av Sveriges regelverk förbjudna burar fortfarande förekommer och det dessutom förekom felaktig märkning, som vi tidigare anmält, backar man nu av rädsla för starka påtryckningar från vissa producenter och skyller på svårigheter att tolka EU-direktiven. Det är sorgligt att vi konsumenter inta ska kunna lita på myndigheter som i sina direktiv i första hand ska arbeta för konsumenternas bästa, säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Röran på äggmarknaden blir nu ännu värre och som konsument vet vi ju snart inte hur vi ska vända oss och vem vi ska lita på. Det enda att göra i nuläget är att helt avstå från att köpa burägg, vare sig från förbjudna burar, som nu tydligen får märkas ”burägg” samt de ägg som kommer från inredda och tillåtna burar. Det kommer tyvärr att drabba även de producenter som ställt om, men vi konsumenter har inget val längre. Nu står valet till "frigående" inomhus (märkta 2SE) och "frigående" med utomhusvistelse (märkta 1SE) eller ännu hellre KRAV-märkta ägg (märkta både KRAV och 0SE).

Just nu kommer också Finlands beslut att förbjuda produktion i oinredda burar och de producenter i Finland som köpt de svenska oinredda burarna hamnar i en besvärlig situation. Kaoset blir nu bara ännu värre. När ska detta kaos upphöra?

- Beklagligtvis är det bara finlir i tolkningen av EU-reglerna som nu skapar kaos. Kan myndigheterna inte lösa detta återstår bara att vi konsumenter tar beslutet och agerar kraftigt genom att sluta köpa alla typer av burägg och vi vädjar även till handelns block att omedelbart ställa sig på konsumenternas sida och sluta ta in dem i sina butiker, fortsätter Bengt Ingerstam.

Det är en ofattbar myndighetskarusell, ett antal myndigheter har olika ansvarsområden. Jordbruksverket om inhysningssystemen, Djurskyddsmyndigheten om produktionstillsynen, Livsmedelsverket om tillsynen av hur märkningsreglerna tillämpas, lokala miljömyndigheterna om exponering, hyllmärkning och försäljningen i butiker, Konsumentverket om vilseledande reklam i annonser eller marknadsföring – och ändå är det sådan ”äggröra” på marknaden. Det skapar ingen tilltro till myndigheterna och vårt förtroende för EU-direktiven gör inte inställningen till EU bättre.

Sveriges Konsumenter i Samverkan har redan i tidigare pressmeddelande pekat på omöjligheterna på äggmarknaden, se under pressmeddelanden på vår hemsida och tidigare pressmeddelande >>
eller för en total översikt >>

- Tydligen ska vi konsumenter ta ett allt större ansvar för utvecklingen på marknaden och ta fler beslut än tidigare, då myndigheterna sviker oss och vi inte får vägledning av en luddig lagstiftning. Därför behöver vi stärka konsumenternas inflytande och sprida relevant information för att konsumenterna ska kunna fatta välgrundade och informerade val. En fungerande marknad får vi först med en stark och obunden konsumentorganisation och det är vad vi arbetar för och vädjar till landets konsumenter att ansluta sig, avslutar Bengt Ingerstam

Läs mer om ägg >>


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
Hemsida: www.konsumentsamverkan.se