Till startsidan
  Sveriges Konsumenter
i Samverkan

- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2007-01-16
Svenska konsumenter kräver ”Vår mat ska vara fri från klonade djur”

Sveriges Konsumenter i Samverkan kräver att vi ska kunna lita på våra livsmedel och slippa inblandning i framtiden av såväl avkomman från klonade djur som av klonade djur direkt. Vi föreslår nu skärpning av regelverket och nöjer oss inte med att FDA – amerikanska Food and Drug Administration lugnar oss med att det inte är farligt att äta sådana livsmedel.

För bara några veckor sedan gick FDA ut och meddelade att konsumenterna inte behöver vara oroliga för att äta livsmedel med inblandning av klonade djur. Man bedömde riskerna som obefintliga. I dagarna kom så beskedet att den första kalven fötts i England, ur ett befruktat embryo från en klonad ko i USA. Uppgiften chockade världens konsumenter, som nu befarar att utvecklingen nu kommit ett steg närmare att våra livsmedel kommer att innehålla råvaror från dessa djur.

- Det handlar inte om att skapa djur för djurparker, utan att avla fram större avkastning från djuren i livsmedelsproduktionen och skapa djurfabriker, som kontrolleras av allt annat än naturliga avelssystem och normala bönder, säger Bengt Ingerstam, ordförande för den svenska fristående och från näringslivet och partipolitiken obundna konsumentrörelsen.

I ett förslag till den internationella samarbetsfunktionen för konsumentorganisationer TACD, Trans Atlantiska KonsumentDialogen, framförde vi i går kravet på en helt annan hantering av stora frågor som denna. Det ingår i slutrevideringen av ett gemensamt dokument som ska offentliggöras i mars då TACD har sitt årliga möte, i år i Bryssel, där också representanter för EU-kommissionen och US Administration ingår. Dels föreslår vi att världens konsumentorganisationer får en större och viktigare roll i riskbedömningen, dels att denna inte enbart åvilar myndigheter och näringsliv eller forskningsintressena. Denna process ska genomgås innan någon ifrågasatt ny teknik får införas.

”-Den viktigaste frågan som måste ställas är: För vem är detta bra? Hittills har vi inte kunna se någon konsumentfördel med att blanda in klonat material i livsmedelskedjan” kommenterar Bengt Ingerstam.

Skulle ändå detta ske ställer vi kravet på märkning, så konsumenterna själva kan välja eller välja att inte köpa.
Hela texten till vårt förslag kan läsas i bilaga.

Detta arbete ingår i vår satsning på att dels påverka utvecklingen, men också att medvetandegöra konsumenterna om allvaret i hur konsumenterna oftast körs över av de kommersiella intressena och vikten av att vi får ännu starkare konsumentorganisationer, genom ett större engagemang från de enskilda konsumenternas sida.

Bilagan finns att läsa på vår hemsida på löpsedeln: http://www.konsumentsamverkan.se

.


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se