Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2006-03-14
Internationella Konsumentdagen 15 mars


Konsumenterna får nu inflytande på fiskepolitiken för Östersjön

Konsumentorganisationer väljs in, just på Internationella Konsumentdagen, den 15 mars, till den Exekutiva Kommitten för Baltic Sea Regional Advisory Council, BS RAC, rådgivningsorganisationen till EU för fiskefrågor om Östersjöregionen. 2 platser ges till konsumentorganisationer av de 8 som reserverats för s k NGO:s, frivilligorganisationer, runt Östersjön. Exekutivkommitten består dessutom av 16 representanter för fiskeorganisationer och fiskeföretagsorganisationer, alltså totalt 24 representanter.

Sveriges Konsumenter i Samverkan, med dess ordförande Bengt Ingerstam, väljs in för Sverige och för vår Europeiska organisation ASECO väljs Jeppe Juul från Danmarks Aktive Forbrugere.

Valet av representanter till den Exekutiva Kommittén sker formellt på BS RAC:s första årssammankomst, Annual Assembly, just den 15 mars, den Internationella Konsumentdagen.

- Det är ett viktigt steg emot ökat konsumentinflytande, en nödvändighet för att konsumenterna ska kunna medverka i den uthålliga utvecklingen och få sina rättigheter och krav tillgodosedda i den rådande marknadsekonomin. Det är ett viktigt steg mot en marknadsdemokrati! säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan.

BS RAC står för Baltic Sea Regional Advisory Council och har kommit till på initiativ av EU Kommissionen för fiskefrågor.

Huvudsakligen är det tre problem som BS RAC skall arbeta med:
1) Fisket i Östersjön skall utvecklas i hållbar riktning, såväl för fiskebestånden och produktiviteten i Östersjön, som för ”näringen” som arbetar med fisket och har sin utkomst av det samt konsumenternas säkra tillgång av lokalt producerad ”näring” med dess förträffliga Omega-3 fettinnehåll.
2) Överfisket, svartfisket och de oacceptabla ”utkasten” av bifångster måste få ett stopp. Uttaget av bestånden måste begränsas för att tillåta en snabb återväxt av lekmassan
3) Begränsningarna i konsumtion och export som beror på för höga halter av miljögifter

ASECO - Alliance for Social and Ecological Consumer Organizations är ett nätverk av konsumentrganisationer från 12 Europeiska länder, som har som målsättning att verka för ett socialt och ekologiskt hållbart och ut uthålligt samhälle, såväl produktion som konsumtion.
Hemsida: www.ASECOnet.org


Mer information finns på vår hemsida:
www.konsumentsamverkan.se >>
Speciellt fiskefrågor >>


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se