Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2000-04-03Konsumentpolitiska utredningen överlämnas i dag till Regeringen och konsumentminister Lars Erik Lövdén!

”Starka konsumenter i en gränslös värld” heter den, men lägger största resurserna på att skydda oss i stället för att stärka oss.

Vi är mycket glada för att denna utredning kommit till stånd och att de konsumentpolitiska frågorna äntligen kommit så i fokus, ja t o m en av de 4 viktigaste inför Sveriges ordförandeskap i EU. De berör ju oss alla i Sverige, för vi är ju alla konsumenter (”vi som betalar”). Dessutom är vi konsumenter den viktigaste delen av marknaden, för utan konsumtion ingen produktion och handel. Men fortfarande prioriteras konsumentskyddet, trots att utredningen pratar om STARKA KONSUMENTER! I EU’s Amsterdamsfördrag står det klart och tydligt att vi konsumenter har rätten att organisera oss, men det är ingen lätt uppgift i ett land med starkt konsumentskydd och med bristfälligt ekonomiskt stöd från Regeringen.

En fristående konsumentorganisation är en allmännyttig organisation och bör ha statligt stöd, för allt man både ålägger och förväntar sig av oss från myndigheter och departement. Den fristående renodlade konsumentorganisationen Konsument-Forum som startade 1985 och enbart baseras på enskilda konsumenter som medlemmar har aldrig fått något organisationsstöd, medan det nybildade Konsumentrådet omedelbart efter start fick 2 miljoner om året, trots att de inte har några enskilda medlemmar utan baseras på folkrörelsemedlemmar som LO, TCO, KF, ABF, PRO m fl, genomgående med klara partipolitiska sympatier.

Då Konsumenter i Samverkan, som numera heter Sveriges Konsumenter i Samverkan (SkiS) bildades med Konsument-Forum som nav, tog det flera år innan ett litet symboliskt stöd (300.000) beviljades organisationen. Organisationen har både organisationer, bl a Konsument-Forum, som medlemmar och även enskilda konsumenter som stödmedlemmar, men ingen av organisationerna har någon uttalad partipolitisk sympati.

Hittills har Sveriges Konsumentråd beviljats totalt över tiden 11,4 miljoner medan Sveriges Konsumenter i Samverkan endast fått 1,4 miljoner fördelade på 4 år. Ändå ställer man samma krav och förväntningar på oss som på Konsumentrådet och i alla andra avseenden ska vi behandlas likställt.
- Det är därför märkligt att man fortfarande i utredningsförslaget föreslår ett ökat stöd till organisationerna, men i första hand Konsumentrådet som redan har byggt upp sitt kontor i Stockholm och haft 10 miljoner mer att arbeta med och att man avvaktar utvecklingen av SkiS innan man kan likställa oss ekonomiskt, säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan.

- Klyftan bara ökar och det blir ännu svårare att hålla jämna steg i utvecklingen, fortsätter Ingerstam. Starkare konsumenter får man inte enbart genom att stärka skyddet, genom Konsumentverket och Konsumentvägledarna, även om det i sig är bra, utan främst genom att låta konsumenterna organisera sig och verka för större inflytande i samhället och på marknaden.


Det görs inte utan en fristående konsumentorganisation, som både kan visa klös och samhällsengagemang. Vi vet det och har byggt upp en omfattande hemsida och även skaffat en egen dagstidning med endagsutgivning, Miljömagazinet.
- Det är synnerligen olyckligt att ett konsumentengagemang ska bli beroende av partipolitik. Konsumentfrågorna borde vara övergripande och inte drabbas av den vanliga partipolitiska maktkampen, konstaterar Bengt Ingerstam.

- Starka konsumenter är förutsättningen för en fungerande marknad och det får man bara genom bättre grundutbildning och fortsatt konsumentengagemang och ökad medvetenhet, också om konsumtionens effekter på hälsa, miljö, etiska hänsyn, ekonomi och globala frågor. Det är vår filosofi och detta vill vi arbeta för, mera medvetna konsumenter som tar eget ansvar och som också ska respekteras som den viktiga part på marknaden som konsumenter är, avslutar Bengt Ingerstam.

PS. SkiS har nyligen öppnat kontor även i Stockholm!

För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se