Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2006-05-07


Sveriges konsumenter kräver
att få GMO-fria livsmedel


och då menar vi att ALL ANVÄNDNING AV GMO i produktionskedjan ska deklareras, även om det gäller foder till djuren. Det finns ingen anledning att dölja det för att därmed hoppas på större acceptans, snarare blir effekten den motsatta. När vi konsumenter känner oss förda bakom ljuset blir reaktionen i regel inte speciellt positiv. Detta är en av orsakerna till det ökande motståndet mot GMO (även ökande nu i USA!) och helt skapat av GMO-industrin själv genom döljande av information, lögner och försöken att tvinga det på oss. Allt för att rädda sina investeringar och få ökad makt på marknaden, närmast monopolsituation, inte för att hjälpa oss konsumenter att äta nyttigare, bli friskare eller få billigare mat.

Detta är inget som tilltalar oss som ska välja och betala. Det attraherar heller inte Sveriges enskilda bönder, de ställer hellre upp för konsumenterna, deras viktigaste kunder, än att bli livegna slavar till GMO-industrin, med Monsanto i spetsen.

Svenskt jordbruk står och faller med besluten som ska fattas i dagarna av Lantmännen och LRF

Lyssnar man inte på konsumenterna har man sålt ut hela den svenska livsmedelsproduktionen och märkligt nog också sina medlemmar, bönderna. Vi har då ingen anledning att i fortsättningen köpa svenskproducerat utan kan lika gärna välja den billigare importerade maten. Är det någon skillnad i övrigt? Kanske något man inte informerat oss tillräckligt noga om. Vi ser ju bara priser i butikerna.

Hela 74 procent av lantbrukarna vill inte odla GMO. Låt då majoriteten bestämma som brukligt är i en demokrati och ”smitta” inte det svenska odlings- och uppfödningslandskapet med oönskade GMO-gener och organismer.

Det är inte acceptabelt att EU ska kräva lydnad av undersåtarna när man går GMO-intressenas ärenden. Det är inte förenligt med en sann demokrati att en överstatlig organisation hindrar enskilda länder, kommuner, samhällen, familjer, konsumenter att själva styra över sina liv och fatta lokala beslut. I synnerhet är det viktigt när det gäller strävan att få en mera uthållig och hållbar utveckling. Vi ser klart hur starka lobbyintressen, såväl i USA som inom EU, lyckas påverka administration och kommission att anpassa lagstiftning och direktiv så att det gynnar de stora multinationella intressen. Speciellt gäller det kemi- och bioteknikintressena, då de verkar i en riktning som inte gynnar medborgarna, miljön, resursanvändningen och vår gemensamma hållbara framtid.

Det är helt oförklarligt att EU-kommissionen i sitt GMO-direktiv bestämde att produkter som innehåller GMO skulle märkas, medan kött från djur som fötts upp på GMO-foder inte ska märkas. Vi tolkar detta som en eftergift mot industrin, som är paniskt stressade över svårigheterna att sälja sina produkter, för att konsumenterna vägrar äta GMO. Genom att låta det passera djuren så skulle de kunna bli av med sina produkter och rädda GMO-industrin, tror man.

En logisk princip borde vara att all
användning av GMO ska deklareras


Djuren är inte en oväsentlig del i livsmedelsproduktionen och för oss konsumenter är det lika viktigt att veta hur djuren hålls, föds upp och slaktas. Det är ju ett vanligt förekommande krav på information om hur livsmedel produceras och vilka tillsatser som tillåts och används. Att bara tillsätta dessa i ett tidigare skede, innan djuret tagits av daga, är inte förenligt med någon logik, eller av intresse för de som ska äta och betala för produkten.

Vi konsumenter åberopar en av FN fastställd konsumenträttighet:
”the right to know, to make an informed choice”.


Det är en mänsklig rättighet att få veta vad vi vill veta, när man anser det vara en rättighet att ta betalt för något. Det är inte bara priset som är av vikt, även vikten och alla tekniska uppgifter samt omständigheter som konsumenterna kräver att bli informerade om.

Motiveringen från Swedish Meats och Kött- och Charkföretagen, att ”konsumenterna köper utan att reagera, importerat kött som kan komma från djur som fötts upp på GMO-foder” (helt säkert i fallet Danmark!) är inte ett motiv för att vi inte ska få veta hur det ligger till med svenska köttvaror. Det handlar om information som saknas, de flesta vet inte att så sker utan tror bara att svenska köttprodukter är bättre och säkrare. Med denna retorik från köttbranschens sida och att tillåta GMO-foder nu, blir effekten bara att vi inte längre ser något argument varför vi ska köpa svenskt och betala 20-30 procent mer för något vi inte upplever som ett mervärde.

Nej, svenska producenter,
välj att lyssna på de upplysta konsumenterna!


(100 procent svarade i en enkät vi nyss gjort att de inte ville ha GMO-foder i uppfödningen och att det i vart fall ska deklareras.) och ge oss GMO-fritt, såväl i maten som i fodret för det som ska bli mat. Då känns det motiverat att köpa svenskt och troligen får det svenska köttet också ett mervärde ur exportsynpunkt. Men märk det då så vi vet vad vi väljer och betalar för. Om inte de svenska konsumenterna vet varför vi ska välja svenskt är det inte vårt fel att vi inte gör det, vi är helt enkelt inte informerade och motiverade.

Har Lantmännen inget ansvar för medlemmarnas pengar, eller något sinne för företagets ekonomi?

Man sitter med osålda lager av importerat GMO-foder och borde inse att det inte är någon braksuccé. Bönderna, medlemmarna, köper det ju inte, trots att både Swedish Meats och Kött- och Charkföreningen släppt på kravet om GMO-frihet. Kanske är detta inte helt beroende på att vi, Sveriges Konsumenter i Samverkan, har uppmanat till bojkott av Swedish Meats (obs ej det KRAV-märkta), Scan, alla EMV (egna märkesvaror i handeln) på listan på vår hemsida över produkter att bojkotta! Troligen beror det också på att det finns kloka bönder.

Vi vädjar till Lantmännen att inte fatta förhastade beslut på tisdag, beslut som man kommer att ha svårt att backa från. Ta det lugnt och lyssna på marknaden och era egna medlemmar. Det är klokare än att lyssna på falangen som har intressen i bioteknikföretagen. Bättre att låta dessa VÄNTA än att tvingas VÄNDA, när man insett att man inte kan köra över konsumenterna och bönderna.

Vi vädjar till LRF-stämmans deltagare att inte rösta igenom en förhastad GMO-policy, som man med stor sannolikhet senare måste backa från. Bättre då att återremittera frågan och lyssna mera på kunderna och sina medlemmar.


Får jag bara påminna om vad som följde på miljökommissionären Stavros Dimas yttrande på EU-konferensen om GMO-grödor i Wien nyligen:

”Den låga acceptansen av GMO- livsmedel kommer inte att innebära en ökad efterfrågan av GMO och som en konsekvens väljer bönderna att fortsätta odla de konventionella och ekologiska grödorna i Europa.”

Chris Jones, känd reporter i näringslivets egna nyhetsbrev, Just Food skrev:
”Konsumenterna, inte lagstiftningen, kommer att styra framtiden för GMO i Europa”.

Får jag avsluta med att citera en representant för radiohandlarna som i en radiointervju yttrade följande:
Konsumenterna är våra bästa kunder!

Mer information finns på vår hemsida:

www.konsumentsamverkan.se >>
Speciellt GMO-frågor >>


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se