Till startsidan
  Sveriges Konsumenter
i Samverkan

- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2008-10-06Margarinreklamen nu konsumentgranskad!
”Välj bra fett. MARGARIN DET GODA FETTET.”

Med guldgula rapsfält i bakgrunden lyser nu Unilevers reklam mot oss i höstmörkret – med mörkande ”sanningar”.

Påstående som ”Margarin ger dig det goda omättade fettet från växtriket” har nu granskats.


-
Sveriges Konsumenter i Samverkan har gjort en undersökning omfattande de använda reklamargumenten i den nu utlagda annonskampanjen och kan sammanfatta det som ett stort hot emot folkhälsan, säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan, den konsumentstyrda frivilligorganisationen för konsumenter.

Granskningen har publicerats i Snabba KonsumentNyheter, ett gratis nyhetsbrev som nu ligger ute på hemsidan www.konsumentsamverkan.se samt i KONSUMENTrapporten som går till medlemmar och prenumeranter.

Reklampåståendena är så grava och innehåller en mängd grova felaktigheter, att vi valt att omedelbart offentliggöra synpunkterna.

Det påstås allmänt att rapsolja är basen, men i en av produkterna, Milda, är den Omega-6 rika solrosoljan största ingrediens. Innehållet av mättade fetter, är i denna produkt t o m högre än enkelomättade fetter, de man påstår vara så nyttiga, och kommer dessutom från palmolja som ju är mycket ifrågasatt. Becel har t o m lägre halt enkelomättade fetter jämfört med smörbaserade Bregott, vilket dessutom inte innehåller någon omestrad palmolja utan naturligt animaliskt fett och rapsolja. Både LÄTTA och Becel 38% har vatten som största ingrediens, som inte tillför några nyttiga näringsämnen, mer än att det krävs emulgeringsmedel Lecitin E 471. Det lägre priset på margarinerna har här sin enkla förklaring – upp till 60% vatten!

De höga halterna av fleromättade fetter, Omega-6, är en uppenbar risk för hälsan.

- Konsten att sälja vatten med mördande reklam, har vi här ett lysande exempel på. Men det värsta är att de s k essentiella fettsyrorna, som döljer sig i de fleromättade fetterna, Omega-3 och Omega-6, inte kan utnyttjas av kroppen då de kommer från växter som solrosolja. Obalansen är alldeles för stor, varför Omega-6 (linolsyra) tar över Omega-3 och verkar i kroppen som inflammationsskapande. Omega-3 kan dessutom inte utnyttjas mer än ytterst marginellt i kroppen. Det är den långkedjade Omega-3 från t ex fisk vi ska ha mer av och kan tillgodogöra oss. Talet (och reklamen) om de essentiella fettsyrorna är alltså inte ett korrekt påstående. Det är vilseledande reklam. Betydligt mindre och mera balanserade kan de ha en viss begränsad positiv effekt. Men halter upp till 29 % (Becel Gold) av totalen 70 % fett är en direkt hälsofara. I små mängder , som med så mycket annat är de till nytta, men överdosering skapar problemen, fortsätter Bengt Ingerstam.

I rapporten över granskningen har vi också bemött ett flertal av de 10 ”sanningarna” om margarin och även angett referenser till vetenskapliga rapporter. Direktlänk till dokumentet >>

Ett stort och viktigt arbete behöver göras för en bättre folkhälsa och detta är ett led i det arbetet och kampanjen ”Rädda vår mat”

För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se