Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             2001-12-06 


Olivolja nyttigare än farlig! 

- Det är helt onödigt att skrämma konsumenterna för olivoljan, däremot är det bra att sätta skräck i producenter som fuskar, säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan, fristående och oberoende konsumentorganisation i Sverige.

Vi är tacksamma för att Livsmedelsverket nu även kollat olivoljorna efter den tidigare kontrollen av olivrestoljan. Att man gjort det beror på att man misstänkte att mindre seriösa producenter kan "ha råkat" blanda ihop oljorna, eller spätt ut den dyrare jungfruoljan med den billigare olivrestoljan. Kontrollen bekräftar misstanken!

Vi uppmanar konsumenterna att inte vara oroliga och att inte sluta använda olivoljan (jungfruoljan)!

Gränsvärdena är satta med så stora säkerhetsmarginaler att risken att konsumera den är försumlig i ett kort perspektiv, men nyttan av att använda olivoljan är så oerhört överlägsen. Utan att vara vetenskapligt exakt, men för att visa på riskjämförelsen, kan man säga att om man vinner 1000 dagar längre livstid men en sund fettkonsumtion, t ex med olivolja, löper man kanske på lång sikt risken att tappa 1 dag av de 1000 p g a föroreningen. Men vinsten är fortfarande 999 dagar.

Gränsvärdena är satta för att skydda konsumenterna och marginalerna så stora att ett tillfälligt överskridande inte innebär märkbar risk. Däremot är gränsvärdena satta för att stoppa mindre nogräknade producenter och således minska exponeringen för oss konsumenter. Alltså ska produkterna dras bort ur handeln, för att få en uppskärpning av efterlevnaden av de regler som producenterna ska hålla sig till.


- Det är beklagligt att Livsmedelsverkets meddelande fått en så felaktig tolkning i vissa media. Man larmar om cancerrisken i stället för att påtala fusket i produktionen. Det mår inte vi konsumenter bra av, fortsätter Bengt Ingerstam. Blir effekten av detta att vi drar ner på konsumtionen har den massmediala effekten blivit en större risk för folks hälsa än vad cancerrisken skulle kunna vara, avslutar han.


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se