Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2006-05-20


Sveriges Konsumenter i Samverkan kräver översyn av direktiv

Sveriges Konsumenter i Samverkan har idag i ett öppet brev till Regeringen begärt en omgående översyn av direktiven till Livsmedelsverket eftersom man hotar hela det svenska jordbruket och konsumenternas hälsa.

Livsmedelsverket har genom sin hantering av frågan om de härdade (delvis härdade och fullhärdade industrifetterna), samt sina kostrekommendationer och envisa påstående att inget skiljer de naturliga transfetter som förekommer i smör och mjölk och de farliga transfetterna som finns i de delvis härdade fetterna, uppenbart hotar det svenska jordbruket och konsumenternas hälsa

- Vi kan inte se att Livsmedelsverket uppfyller sitt mandat att arbeta för konsumenternas bästa, när man med alla medel uppmanar konsumenterna att både minska sin konsumtion av mättade fetter och samtidigt tillåter industrifetter med skadliga transfetter, t o m i nyckelhålsmärkta produkter, säger Bengt Ingerstam, ordförande i den svenska fristående och från politiska partier och näringslivsintressen oberoende konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Läs det öppna brevet här >>

Mer information finns på vår hemsida:

www.konsumentsamverkan.se >>
Speciellt frågor om härdat och delvis härdat fett >>

För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se