Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2006-05-12


Så undviker man transfetter

Mediadebatten har i dagarna gått på högvarv om de farliga transfetterna som t o m finns i Nyckelhålsmärkta produkter.

Sveriges Konsumenter i Samverkan
har under många år fört en kampanj emot de härdade och delvis härdade fetterna, som innehåller industriella transfetter.

Eftersom det i Sverige inte finns någon märkning som varnar konsumenterna för transfett, som man har t ex i Danmark, har vi byggt upp en s k svart lista över produkter som innehåller härdade eller delvis härdade industriella fetter, där transfetterna just förekommer.

Vår svarta lista över de kända produkterna som innehåller dessa industriella fetter är då en god hjälp och med utvecklingen som just nu accelererar hoppas vi att listan snabbt ska krympa.

- Det enklaste är att ta bort dessa härdade/delvis härdade fetter i sin helhet, så slipper konsumenterna vänta på en ev märkning för transfetter och vi undviker riskerna för hälsan, säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan.

Det finns redan regler för att dessa industriellt framställda fetter ska anges på förpackningarna, så det är inte svårt att undvika dem. Bara man vet om det.

Mer om denna utveckling och fetterna finns i vårt Snabba KonsumentNyheter, nr 28.
Man kan gratis prenumerera på detta nyhetsbrev, direkt från vår hemsida: www.konsumentsamverkan.se


Mer information finns på vår hemsida:

www.konsumentsamverkan.se >>
Speciellt frågor om härdat och delvis härdat fett >>


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se