Till startsidan
  Sveriges Konsumenter
i Samverkan

- för ökat konsumentinflytande -


PRESSINFORMATION             2008-02-14Konsumentbojkotten mot färsk torsk hävs nu

Den tidigare bojkotten av färsk torsk kan nu hävas eftersom branschen nu har kontroll över vad som fiskas och infört ett frivilligt märkningssystem som garanterar spårbarheten.

- När nu märkningssystemet NÄRFISKAT introduceras och spårbarheten säkrats och Sveriges Yrkesfiskares Riksförbund ställer sig som garant bakom, är det viktigt att vi konsumenter medverkar till att detta initiativ kommer att lyckas och därmed situationen kan förbättras och fiskebestånden ska kunna återskapas
, säger Bengt Ingerstam ordförande i den genuina och konsumentstyrda organisationen Sveriges Konsumenter i Samverkan, som 2006-09-06 utlyste den tidigare bojkotten efter avslöjandena om svart- och tjuvfisket i Östersjön.

Alla problemen med de hotade bestånden är inte lösta med detta, men det är en viktig förutsättning för att börja vända utvecklingen. Det vore tragiskt om fiskarena skulle fortsätta att ta upp godkända kvoter för att bara exportera torsken till andra länder. Om vi konsumenter skulle låta bli att köpa den svenska färska torsken och ersätta den med djupfryst torsk från Barents hav, som ofta reser jorden runt innan det når våra tallrikar, gör vi oss själva och fiskebestånden en björntjänst, även de tvåbenade fiskarna, som behövs för att vända utvecklingen och fiska det som vi behöver av nyttiga livsmedel i framtiden.

Vår information om den avslutade torskbojkotten >>

Varför Sveriges Konsumenter i Samverkan engagerar sig i fiskefrågan >>

- Frågan om den framtida förvaltningen och uthålliga utvecklingen kan vi som konsumenter inte lösa vid fiskdisken, utan får bearbetas genom vår organisations medverkan i samarbetet på det Europeiska planet, men vi kan hjälpa till att framgången med NÄRFISKAT ska lyckas. Annars är det kört, avslutar Bengt Ingerstam, som deltar i arbetet inom Baltic Sea Regional Advisory Council.

Läs mera om fiske >>
Läs också Bengt Ingerstams blogg med flera inlägg inom fiskepolitiken >>


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se