Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-12-13

(Källa: Barometern 2006-12-09)

Konsumentföreträdaren Bengt Ingerstam jobbar ofta hemifrån Hultsfred med sin dator. Trots över 20 år i branschen brinner han fortfarande för konsumenternas rätt.

Konsument med kraft

Bengt Ingerstam från Hultsfred står på din sida. Trots 20 år i branschen brinner han fortfarande för konsumenternas rätt.
- Visst kan man påverka som konsument. Men då måste man ha tillgång till information, inte bara företagens marknadsföring och reklam, säger han.

Bengt Ingerstam är ordförande för Sveriges enda helt fristående och obundna konsumentorganisation, Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS.

På senare tid har organisationen kommit att bli en allt större maktfaktor mot marknadsintressena och förljugen reklam.
- Vi försöker komma med fakta. Det är så man kan påverka.
Historien om SKIS började redan 1985. Då startade en grupp trädgårdsintresserade i Hultsfred en studiecirkel om ekologisk odling.

- Vi började prata om vilka enorma krafter som finns inom till exempel kemiindustrin och hur det påverkar oss. Vi ville påverka vår livssituation. I stället för att starta en odlingsklubb startade vi en konsumentgrupp. Vi konsumenter är väldigt utsatta, berättar Bengt Ingerstam.

Enorm respons
Ett av de allra första stegen var att ta med en skolklass till en bonde som odlade ekologisk potatis.
- Vi fick en enorm respons från eleverna. De tyckte att potatisen var god och efter ett tag fick de den i skolbespisningen. Men tyvärr sa de ansvariga snart ifrån. De ville tjäna några ören genom att åter börja servera vanlig potatis. Men jag tror inte att de tjänade så mycket i slutändan eftersom en del potatis fick slängas för den var dålig, eller för att eleverna inte tyckte att den var lika god.

Händelsen uppmärksammades av ett konsumentprogram i radion. Därefter hörde många av sig till Bengt Ingerstam.

Därför bildades en riksorganisation som planerade olika projekt och aktiviteter. En av de mest uppmärksammade var kampanjen mot direktreklam, då folk uppmanades att lägga tillbaka den i postens egna gula lådor.

Stor framgång
- Det blev en stor framgång. Många postkontor förlamades och Konsumentverket tog upp frågan.

Resultatet blev att om man hade en "Nej tack till reklam"-skylt på sin brevlåda skulle den respekteras, vilket inte var fallet innan. I dag har 11 procent av befolkningen sådana skyltar. Det är ett av många exempel på hur man som enskild konsument kan påverka saker och ting.
SKIS skrev tidigt en egen programförklaring och den står sig fortfarande. I den står det bland annat att föreningen ska verka för spridning av en ekologisk livssyn och en uthållig utveckling i samhället, såväl lokalt och globalt.
- Mycket av det vi skrev pratar politikerna om i dag. I sina tal kallar de det för hållbar utveckling, vilket visar att vi var på rätt väg.

Brinner fortfarande
Bengt Ingerstam är en eldsjäl och brinner fortfarande, efter mer än 20 år, för konsumenterna och deras rätt till information. Han är inte heller rädd för att sticka ut hakan när något märkligt kommer till hans kännedom.

Nu senast har SKIS gett sig in i debatten om kolesterol och olika kolesterolsänkande preparat.
- Det pågår en förljugen debatt och det handlar om att tjäna pengar på folks rädsla.

- Det finns ingen oberoende forskning som visar att det finns ett samband mellan ett högt kolesterolvärde och hjärt- och kärlsjukdomar. Men konsumenterna har blivit itutade att det är så. Därför har vi anmält Becel, som tjänar pengar på det här, för en vilseledande, ovetenskaplig och massiv marknadsföring till Konsumentverket.

- Det går att påverka som konsument, men då måste man ha tillgång till information, säger Bengt Ingerstam.

(Källa: Barometern 2006-12-09)

upp