Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-09-26

Tidningen Hälsa presenterar den fristående svenska
konsumentrörelsens grundare

Tidningen HÄLSA presenterar i nr 10/2006 – oktobernumret – i en mycket personlig artikel, under ”Porträttet”, Bengt Ingerstam, grundaren av den svenska fristående konsumentrörelsen. Med 20 år i backspegeln kan han konstatera att konsumentrollen verkligen kommit i fokus och stärkts betydligt.

Köp tidningen och läs mera och stöd den fristående konsumentrörelsen för en bättre framtid.
Läs mer här >>


upp