Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Synts och hörts: Pressbevakning
Lantbruk 2003-01-20 - www.lantbruk.com


Dyr Kravpotatis får kritik

Ekologiskt odlad potatis är för dyr i butikerna vilket minskar genomslaget, anser Sveriges Konsumenter i Samverkan och kritiserar handeln för att sätta priserna godtyckligt. Föreningen har jämfört priserna på Kravpotatis i butiker över hela landet och funnit att priserna varierar mellan 4:90 och 11:65 kronor. En rad butiker har höjt priset efter samråd med odlarna, men det minskar bara kundernas efterfrågan
enligt Sveriges Konsumenter i Samverkan. Om de högsta priserna sänks kommer konsumtionen att öka, anser föreningen.
- De höga priserna är en broms för att vi ska få mera ekologiska produkter till intressantare priser, något som konsumenterna tydligt visar intresse för, säger Martin Frid som ansvarat för undersökningen.

Föreningen säger att den kommer att jämföra priser på andra ekologiska produkter "för att stimulera den ekologiska konsumtionen".

Läs artikeln >>
Källa: Lantbruk

upp