Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Publicerad i Nerikes Allehanda 2003-02-06 23:07 (Allmänt)


Byggandet av ny lågprisjätte igång

Byggandet av den tyska lågprisjätten Lidls omdiskuterade butik i Örebro har kommit igång. Än så länge bara med ledningsarbeten.

Redan i mitten av december i fjol gav byggnadsnämnden bygglov för den lågprisbutik som ska resa sig intill den gamla skofabriksbyggnaden utmed Karlslundsgatan. Den byggnaden är Q-märkt och kommer att stå kvar. Däremot ska huset närmast Karlslundsgatan bort. I Hallsberg är länets första Lidlanläggning långt gången och snart kommer byggnadsarbetena igång också i Karlskoga.

Om arbetena i Örebro inte stöter på problem kan den av många efterlängtade och andra fruktade butiken stå klar någon gång under våren, men vilka planer som finns har inte gått att utröna eftersom man från Lidls sida har som princip att inte uttala sig offentligt om sina planer. Tillkomsten av lågprisaffären på väster spetsar under alla förhållanden till konkurrensen om dagligvarukunderna. Inom en begränsad radie kommer det att finnas flera livsmedelsaffärer, dels Lidl, WiLLY:S i Västhaga dels ICA Renommé i Haga centrum. Dessutom driver som bekant Konsum en kvartersbutik i Rosta centrum. Lägg därtill att ICA hoppas få etablera en Maxi Stormarknad i Bista, men den etableringen är som bekant överklagad till regeringen.

Vad Lidl har för policy i olika frågor är det som nämnts få som vet något om. Sveriges Konsumenter i Samverkan noterade i slutet av förra året att tyska undersökningar visat att Lidl vare sig svarar på frågor eller uttalar sig när det gäller deras policy rörande miljö, ekologi, uthållighet, etik och mycket annat. Affärskonceptet är enkelt; låga priser och ökad lönsamhet. Någon dialog med konsumentorganisationerna vill man inte ha.

I en ledare i ICA Nyheter förra veckan ställde chefredaktören Åke Bergholm frågan vad den tyska lågprisjätten Lidls intåg på den svenska marknaden kommer att innebära. Något svar hade han förstås inte, men helt klart är att ett spännande dagligvaruår har inletts.

Att det handlar om en dagligvaruhandelns tungviktare som håller på att eteblera sig på många orter i landet råder det inget tvivel om. Totalt har Lidl mer än 3.000 butiker i Europa. Omkring hälften av dem finns i Tyskland och består av mindre enheter men också stora s¤k hypermarknader. Kedjan startades 1973 och har vuxit till Tysklands näst största livsmedelsföretag efter Aldi. Sortimentet i butikerna är begränsat och många av de varumärken som säljs är egna.

Artikel skriven av ÅKE ERIKSSON
Läs artikeln i Nerikes Allehanda >>

upp