Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2005-10-03


Aktuella sändningar på 24 Direkt


Här gör vi ett urval, ur ett konsumentperspektiv, av de program som visas på svt:s 24 Direkt.

Glöm inte 24 konsument
V. 42

Måndag 17/10
09:00 - 12:30 - Global Forum 2005
Direktsänd konferens om globaliseringen med fokus på Europa och internationell rörlighet. Medverkande bland andra Margot Wallström, EU-kommissionär

14:03 - 16:00 - Global Forum 2005 (forts.)
Direktsändningen från Svenska mässan fortsätter under temat "Vad blir arvet?" Vilket samhälle efterlämnas till nästa generation? En paneldebatt med företrädare för de sju politiska ungdomsförbunden.

Tisdag 18/10
09:30 - 16:00 - Grundlagen - verktyg och symbol (r)
Globalisering och nya former av folkligt engagemang präglar vår samtid. Kan grundlagen vara ett verktyg för att fördjupa folkstyrelsen i Sverige, och en sammanhållande symbol för landets kulturella och etniska mångfald? Forskare och företrädare för folkrörelser, ideella föreningar, fackliga rörelser, och religiösa sammanslutningar diskuterar frågan under en heldagskonferens arrangerad av Grundlagsutredningen. Inspelat 28/9.

Onsdag 19/10
09:00 - 11:00 - Nordiska rådets verksamhet
Direktsändning från riksdagens arbetsplenum som inleds med en redogörelse för Nordiska rådets verksamhet under 2004. Reporter Arvid Lagercrantz

12:15 - 16:00 - Kulturmiljövård och spelfrågor
Direktsändningen från riksdagen fortsätter med debatter kring bland annat kulturmiljövård, spel och lotterifrågor och alternativa drivmedel. Reporter Arvid Lagercrantz

Fredag 21/10
09:00 - 10:00 - Miljöavgifter och Darfur
Direktsändning från riksdagen och interpellationsdebatter om bland annat miljösanktionsavgifter och läget i Darfur i västra Sudan. Reporter Arvid Lagercrantz.

Klicka här om du vill se hela veckotablån 24 Direkt upp

Arkiv:

V. 41

Måndag 10/10
13:45 - 16:00 - Lån utan säkerhet
Hearing om konkurrensen på lånemarknaden. Goda möjligheter att få låga räntor eller stora risker för överbelåning? Finansdepartementet och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg arrangerar en hearing om marknaden för krediter utan säkerhet, blancolån. Bakgrunden är marknadens expansion de senaste åren. Med bland andra Magnus Cavalli-Björkman, SEB och Karin Lindell, Konsumentverket. Moderator är Anders Andersson. Inspelat 27/9. Reporter Arvid Lagercrantz.

Tisdag 11/10
12:45 - 13:30 Den enes bröd, den andres död
Vetenskapspub på Kulturhuset. Ett seminarium om orättvisor i världshälsan. Med Vesa-Matti Loiske, kulturgeograf, Denny Vågerö, medicinsk sociolog och Vinod Diwan, epidemiolog. Inspelat vid Stockholms Akademiska Forums vetenskapspub, 23/9. Reporter Nedjma Chaouche.

upp

V. 40

Tisdag 4/10
09:30 - 11:45 - Livsmedel, genetik och genteknik
En populärvetenskaplig konferens om genteknikens betydelse för vår mat. Under dagen behandlas bland annat växtförädlingens och djuravelns framtid, rättsliga frågor om genmodifierade livsmedel och frågan om vi bör äta genmodifierade livsmedel. Medverkande bland andra Sven-Olof Enfors, professor i bioteknologi, Maria Magnusson, från institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet och Sven Ove Hansson, professor i filosofi. Huvudarrangör är Gentekniknämnden. Inspelat 28/9. Reporter Karin Andersson.

12:05 - 16:00 - Livsmedel, genetik och genteknik
Sändningen från den populärvetenskaplig konferens om genteknikens betydelse för vår mat fortsätter. Inspelat 28/9. Reporter Karin Andersson.

Onsdag 5/10

14:40 - 15:30 - Stenålderskost. Bok och bibliotek -05
Mår vi bättre om vi äter som våra förfäder som levde som jägare och samlare? Fredrik Paulún, författare inom området näringslära talar vid ett seminarium under bokmässan i Göteborg, arrangerat av Fitnessförlaget. Inspelat 2/10.

Torsdag 6/10
11:10 - 12:00 - Idealkroppen - vår tids religion. Bok och bibliotek -05
Ett seminarium om de entydiga budskap vi ständigt matas med: gå ner i vikt, bli trådsmal och lycklig. Hur kan man istället bli vän med sin egen helt normala kropp? Alice Bah Kuhnke, generalsekreterare i Föreningen för Rättvisemärkt, samtalar med författarna Caroline Eriksson och Mia Törnblom, och "plusmodellen" Carina Nilsson. Arrangerat av Forum. Inspelat på bokmässan i Göteborg. 2/10.

Söndag 9/10
20:00 - 22:30 - 24 Direkts veckospecial: Livsmedel, genetik och genteknik
Utdrag ur en populärvetenskaplig konferens om genteknikens betydelse för vår mat. Bland annat behandlas växtförädlingens och djuravelns framtid, rättsliga frågor om genmodifierade livsmedel och frågan om vi bör äta genmodifierade livsmedel. Medverkande bland andra Sven-Olof Enfors, professor i bioteknologi, Maria Magnusson, från institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Huvudarrangör är Gentekniknämnden. Inspelat 28/9. Reporter Karin Andersson.
upp