Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
REMISS
          2000-09-18


Till: Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala
Remiss "Vissa märkningsfrågor med anledning av den s k vitboken"
Ad dnr 800/00 , Saknr 39

Sveriges Konsumenter i Samverkan tackar för möjligheten att lämna förljande synpunkter:

1. 25%-regeln samt lista med allergena ingredienser

1.1 Sveriges Konsumenter i Samverkan välkomnar alternativ 1 med motiveringen att konsumenter har rätt att veta alla ingredienser i samansatta livsmedel. Detta är en viktig fråga för alla konsumenter, men för allergiker är det livsviktigt att kunna lita på att alla ingående ämnen och tillsatser deklareras för att man ska kunna undvika livsmedel med kända allergener. Det bör också vara intressant för allergiker att kunna börja äta vissa sammansatta livsmedel som inte innehåller kända allergener, där 25%-regeln tidigare varit ett hinder som orsakat oro. Livsmedelsindustrin bör enligt vår åsikt kunna tillmötesgå detta rättmätiga konsumentkrav utan att förlora vare sig kunder eller pengar.

Vi håller definitivt inte med om att listan över ingredienser blir för lång om man tar bort 25%-regeln. Ett större problem anser vi är att många produkter numera har ingrediensförteckning på flera språk (i vissa fall på alla europeiska språk!). Detta är ett påhitt som gör det möjligt för industrin att sälja samma produkt i många länder utan hänsyn till de svårigheter som konsumenterna ställs inför. Vi anser att industrin måste börja med att "se över sitt eget hus" och helst sluta med flerspråkiga ingrediensförteckningar innan de klagar på att en komplett ingrediensförteckning blir för lång. Dessa flerspråkiga ingrediensförteckningar trycks ofta med mycket liten textstil som är omöjlig att läsa för äldre och för konsumenter med nedsatt syn. Dessutom tar reklaminformation och lotteribetonade kampanjerbjudande också ofta stor plats på förpackningen. Sådan text bör kunna förbjudas till förmån för en komplett ingrediensförteckning.

1.2 Inga ytterligare synpunkter

1.3 Vi anser inte att de allergena ingredienserna behöver förtydligas så som föreslås.

1.4 Vi anser att hexan m m för margarinframställning bör deklareras eftersom det är frågan om giftiga produkter som konsumenter kan vilja undvika. Vi anser att matoljor ska märkas med råvarans ursprungt, d v s det räcker enligt vår uppfattning inte att skriva "matolja" eller "veg. olja". Anledningen är att vissa råvaror kan vara genmanipulerade och då är det mycket intressant för konsumenter att veta att oljan kommer från t ex majs eller soja. Oväntade allergiska reaktioner kan inte undvikas på något annat sätt. Även palmolja eller bomullsfröolja är ingredienser som många konsumenter kan vilja välja bort av hänsyn till miljöskäl som vi anser är legitima faktorer. Detta krav bör vara intressant för livsmedelsindustrin eftersom det främjar valfriheten och gör det möjligt för seriösa aktörer att börja sälja matoljor med högre näringsvärde, t ex olivolja eller rapsolja, som ingrediens i sammansatta livsmedel. Kallpressad eller varmpressad är också viktig information till konsumenten. Dessutom bör detta krav gynna närproducerade matoljor vilket är bättre ur miljöhänsyn. I dagsläget saknas märkningskravet och resultatet är att alla producenter köper så billigt som möjligt på den internationella "spotmarknaden" utan hänsyn till konsumenternas hälsa.

Sveriges Konsumenter i Samverkan vill i detta sammanhang med hänvisning till Agenda 21 kapitel 4 (om förändring av konsumtionsmönstren) påpeka att vi konsumenter förväntas påverka den globala utvecklingen i hållbar riktning. Bl a sägs det att "gemensamma ansträngningar från regeringar, konsumenter och producenter är nödvändiga för att förändra ohållbara konsumtions- och produktionsnivåer. Särskilt kvinnornas och hushållens viktiga roll bör uppmärksammas, liksom den påverkan deras köpkraft har på ekonomiernas inriktning". Vår motivering för bättre ingrediensförteckning kan också kompletteras med att vi vill kunna gynna produkter som följer Agenda 21 kapitel 14 (om hållbart jordbruk): "Satsning på lokala naturtillgångar, växelbruk, övergång till förnybar energi, småskalighet och minskad användning av externa produktionsmedel nämns också som betydelsefulla för utvecklingen av ett hållbart jordbruk". Denna motivering bör hjälpa Sverige driva frågorna med tyngd.

1.5 Vi anser att kontaminering är ett stort problem för allergiker som inte lösts på ett tillfredsställande sätt av livsmedelsindustrin genom nuvarande märkningssystem. Särskilt när det står "kan innehålla rester av nötter" i choklad som 99 gånger av 100 inte innehåller nötter så står allergikern som förlorare. Industrin kan lösa detta genom skilda fabriker vilket är vanligt för många varor, där kontamination är oacceptabelt ur industrins eget perspektiv.

2 Definition av kött för märkningsändamål

2.1 Definitioner för kött bör som föreslås kompletteras med djurslag. Vi ser positivt på att man väljer ordet "köttbiprodukter" och att "maskinurbenad köttmassa" ingår i denna kategori. Vi har tidigare kritiserat att Livsmedelsverket börjat använda begreppet "maskinurbenat kött" som vi inte anser är det samma ur konsumentperspektiv. Termerna kött och köttmassa ska enligt vår uppfattning inte förväxlas. "Köttbiprodukter" anser vi ger de rätta associationerna som bör gynna seriösa producenter som väljer att inte använda dessa råvaror.

2.2 Vi har inga synpunkter på förslaget till högsta tillåtna halt för fett- och bindväv.

Vänligen

Sveriges Konsumenter i Samverkan
Bengt Ingerstam
Ordförande


Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se