Sveriges Konsumenter i Samverkan

- för ökat konsumentinflytande -

 


Jordbruksdepartementet

Ang. Växtgenetiska resurser - nya texter (Teheran)

Hultsfred 2000-09-28

Sveriges Konsumenter i Samverkan följer med intresse diskussionerna inom FAO:s kommission för genetiska resurser för jordbruk och livsmedel och vill lämna följande synpunkter i detta läge.

Punkt 11.2

Fördelarna med ett multilateralt system kan vara många men texten bör också inkludera en Exit-clause om ett land eller länder i en region inte anser att systemet gynnar de egna genetiska resurserna. Man bör tillåta notifiering och sätta en tidsgräns på tre-fem år varefter Parties kan dra sig ur.

Punkt 13.2 (d)

Vi anser att denna punkt är mycket viktig. Patenträttigheterna debatteras kraftigt för närvarande efter en rad avslöjanden om biopiracy. Det är uppenbart att vissa i-länder tagit sig för stora friheter och att u-länderna inte klarar av att implementera TRIPs-avtalet. För hundratals miljoner människor kan det uppstå stora problem om inte hänsyn tas till traditionell kunskap och gemensamma intellektuella rättigheter t ex i byar och samhällen i u-länderna. Det skulle vara en stor framgång för konsumenter runt om i världen om denna punkt kunde antas så att transnationella genteknikföretag inte får ytterligare makt över genetiska resurser. Det är hög tid att regeringar tar hänsyn till debatten och protesterna mot "patent på liv".

Se t ex Aftonbladet 5 april 2000 "Vem tjänar på patent på bioteknik?" av Bengt Ingerstam och Martin Frid, Sveriges Konsumenter i Samverkan, samt ledarartikel i samma tidning 17 april 2000 "Vem ska bestämma över livet?".

Punkt 13.2 (f) Vi förstår inte hur denna punkt hamnat efter punkt 13.2 (e). Det blir ingen logik i texten och därför utgår vi från att 13.2 (f) tas bort, i synnerhet som den inte är konsekvent med punkt 13.2 (d).

Punkt 14.2 Allmänt angående Capacity building anser vi att det även är viktigt att konsumenterna ges bättre möjligheter att förstå vikten av biologisk mångfald och ett multilateralt system för att skydda växtgenetiska resurser. Detta är även huvudsyftet med Agenda 21 kapitel 4 som innehåller åtgärder för att belysa konsekvenserna av vår konsumtion och förslag till förändring. Capacity building i form av ökade resurser för konsument- och miljöorganisationer skulle möjliggöra kampanjer och utbildning som snabbt ger önskat resultat och goda effekter för både i-ländernas och u-ländernas växtgenetiska resurser. Vi menar att konsumenterna måste ges möjlighet att göra konsekvensmedvetna val för att inte hotade växtgenetiska resurser ska utrotas av producenter som saknar ansvarskännande. Eventuellt skulle detta även kunna skrivas in i den nya artikeln om "supporting components", punkt 2.

Martin Frid (enligt uppdrag)
Sveriges Konsumenter i Samverkan