Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
REMISS
VAR           2007-04-11


Till: Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala
Yttrande Dnr 1933/07
Saknr 006


Yttrande över ”Nyttan av att berika mjöl med folsyra i syfte att minska risken för neuralrörsdefekter (NTD).

Vi vill mycket kort kommentera de olika förslagen.
Nyttan av eventuell berikningen eller av att på annat sätt tillföra folsyran är utom allt tvivel. Men att välja vägen via berikning är en mindre tilltalande väg, då det i så fall administreras till hela befolkningen. Principiellt vill vi framföra vår tveksamhet till att använda ett så grovt instrument för att nå en liten grupp behövande och ser hellre att man via lämpliga kanaler når ut till kvinnor i fertil ålder eller i havande situation med rekommendationer att inta lämpliga tillskott.

Med den informationsteknologi vi idag besitter anser vi det föråldrat att blanda tillsatser i baslivsmedel för att nå delar av befolkningen. Informationsinsatser måste i första hand utnyttjas och riktas till rätt målgrupp. Det ger också större uppmärksamhet hos målgruppen än om man via massdistribution löser problemet och gruppen förblir oinformerad.

Bengt Ingerstam
ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan
den svenska fristående och obundna konsumentrörelsen


Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se