Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Bilaga till remiss
          2003-09-11


Till: KRAV
Box 1940
751 49 UPPSALA
Synpunkter på produktionsprocesser:

9.2.5

Vi vänder oss emot att kategoriskt tillåta alla mekaniska och fysikaliska processer, med ett enda undantag. Givetvis är vi positiva till att bestrålning inte tillåts.

Under denna punkt har enzymatisk omestring av fett införts. Detta är klart olämpligt och inte alls nödvändigt för att producera fullvärdiga livsmedel med ekologisk profil. Vi uppmanar att detta tas bort ur reglerna.

De kemikalier som KRAV hittills har godtagit för behandling av fett och oljor är goda exempel på processer som inte "förädlar" råvarorna utan i stället berövar dem sina naturliga egenskaper och i många fall också deras viktiga fettlösliga näringsämnen och därmed deras höga kvalitet. En förstklassig kallpressad olivolja behöver inte "förädlas" med kemikalier - tvärtom skulle dess unika värde gå förlorat. De förädlingar som exempelvis sker inom mejerinäringen - att framställa ost, smör, grädde och fil - vilar inte på användning av reaktiva kemikalier och kan godtas.

Om ett KRAV-godkänt livsmedel behandlas med kemikalier skall detta tydligt anges för konsumenten. Det får inte förekomma att tillverkaren gömmer sig bakom argument som "tillverkningshemligheter". Detta tyder på att avgörande förändringar av livsmedlet ägt rum. De livsmedelsföretag som inte orkar vara transparenta skall avföras från den ekologiska sfären. Den del av regelverket hos KRAV, som medger hänvisning till tillverkningshemligheter bör tas bort. När exempelvis tillverkaren av kallpressad rapsolja inte vill ange om denna olja dessutom behandlats med natriumhydroxid, citronsyra, blekmedel och upphettats, är detta närmast vilseledande. Man utnyttjar konsumenternas tro att den kallpressade KRAV-godkända oljan är naturlig och befriad från kemisk behandling.

Den konventionella livsmedelsindustrin skulle inte komma på tanken att påstå att de beskrivna processerna skulle vara någon form av tillverkningshemlighet.

Behandling av oljor med natriumhydroxid och citronsyra liksom blekning och upphettning av (kort sagt raffinering) - vilket tycks vara förenligt med reglerna - är förkastligt. Vid dessa processer tas de naturliga egenskaperna bort (lukt, smak och färg) och då försvinner också viktiga värdefulla ämnen som fosfolipider, vitaminer, karotenoider, fytosteroler etc etc.

Detta är också kosmetiska åtgärder för att få fram en neutral produkt för industrin - varför skall KRAV syssla med detta? En fin vegetabilisk olja är egentligen en färsk "grönsak" och skall behandlas som en sådan. Vem behandlar morötter eller sallad med natriumhydroxid eller blekmedel?

3.1 Charkprodukter

Nitrit och nitrat
Som läget är nu skall dessa tillsatser inte få användas. Argumentationen i näst sista stycket på sid 16 är mycket tveksam. Motivet att ta in dessa tillsatser, för att EU ev kommer att ta in dem är inte ett bra argument. Snarast skulle det få en effekt av stor vikt om skillnaden mellan EU-märkning och KRAV-märkning bli mera tydlig och betydelsefull.

3.2 Bageriprodukter

Vi hänvisar till vad som sagts ovan om omestringen under punkt 9.2.5 och avvisar absolut införandet av denna onaturliga variant av fett.

Tillbaka till KRAV-remissen >>

  Relevanta länkar på hemsidan:
  EkoLogiskt Val
  Ekologisk förädling
  Påverka regelverket för ekologisk odling och förädling
upp