Sveriges Konsumenter i Samverkan
Remisser
 

Sorterat i datumordning:             Sorterat i ämnesområden:


Sorterat i ämnesområden:


Bestrålning av livsmedel

Nej till ökade doser vid bestrålning av livsmedel (11-01-2000 - CL 1999/32-FAC)

Konsumenter i Samverkans yttrande över FDA's förslag om ändring i de amerikanska 
reglerna för märkning av bestrålade livsmedel. (990517 - Docket no. 98N-1038) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekologiska livsmedel

USDA - National Organic Standards - Läs vårt remiss-svar direkt på USDAs hemsida!  (980413) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genteknik
Vården
Märkning

Konsumenter i Samverkan anser att EU-förordningen i frågan är godtagbar och bör kunna användas som underlag för märkningsregler inom Codex Alimentarius (981202 - Livsmedelsverket Dnr 2768/98) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livsmedel allmänt
En livsmedelsstrategi för Sverige  (980714 - Närings- och handelsdepartementet SOU 1997:167

 
Globalisering
Konsumenter i Samverkans synpunkter på WTO:s rapport om handel och investeringar
(990127 - Kommerskollegium Dnr 117-2536-98)

Deltagande av internationella icke-statliga organisationer i Codexarbetet
(981206 - Livsmedelsverket Dnr3506/98) 
 

Hem