Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Funktionella livsmedel

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Kontakta oss

Till Livsmedelsverket
Livsmedelsverket@slv.se

Regelavdelningen
Dnr 1499/01
Saknr 31

Hultsfred den 20 juni 2001

Remiss "Discussion Paper" om närings- och fysiologiska påståenden

Sveriges Konsumenter i Samverkan har tacksamt tagit emot remissen om detta EU-dokument. Eftersom vi också genom vår europeiska organisation AEC har för avsikt att lämna in synpunkter mera utförligt direkt till Kommissionen bifogar vi dessa på engelska, med förbehåll för ev. ändringar innan den 20 juli 2001. Som framgår är vi positiva till EU-dokumentet, i synnerhet punkterna 24, 25 och 28 som tar upp påståenden om fett och kolesterol.

Vi vill också påminna om de synpunkter vi redan lämnat in i samma fråga den 27 oktober 1999, den 14 december 1999 och inför hearingen den 15 mars 2000, samt våra synpunkter på SLV Codexremiss Dnr 1957/99 Saknr 215 den 29 oktober 1999.

Se även uppdateringar på vår hemsida

Vi är särskilt oroliga för begreppet "Functional Food" som vi anser är ett påstående i sig och som borde förbjudas. Vi ser också med stor oro på alla de kampanjer som industrin och dess branschorganisationer (t ex ILSI och American Soybean Association) satsar stora pengar på för att "informera" om påståenden som ännu får anses vara tvivelaktiga eller förhastade. Om forskningen är kopplad till industrin och dess behov av snabba vinster på området är vi ytterst skeptiska, särskilt när data inte är offentliga handlingar utan ska få döljas som företagshemligheter.

Faktiskt är "Functional Foods" ett oprecist hälsopåstående. Det är falsk marknadsföring och rimmar illa mot de hälsopåståenden som så noga granskas. Samma gäller begreppet "mervärdes-mat", ett påstående om ett mervärde, som inte är precist och som enligt marknadsföringslagen måste kunna bevisas.

Låt oss i stället koncentrera oss på att utveckla/granska påståendena, hälsopåståendena. Det vore konkret och konstruktivt. Då detta är på gång bör man fokusera på det och göra det enkelt och klart så konsumenterna begriper det. Risken med nya "slanguttryck" i informationen, som functional foods, kommer bara att skapa förvirring och göra det ännu svårare att kommunicera ett budskap till konsument.

Vi är dock i grunden positiva till att hälsosamma livsmedel, t ex olivolja, ska kunna märkas med någon form av information som gynnar konsumenter som vill veta mera för att kunna välja.

Med vänlig hälsning

Sveriges Konsumenter i Samverkan
Martin Frid (enligt uppdrag)
Box 88
57722 Hultsfred
skis-h(at)konsumentsamverkan.se
http://www.konsumentsamverkan.se

Läs vidare AEC:s remiss-svar till EU


Upp sida