Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Kontakta oss
2001-04-13

 

Till:
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala
Epost: Livsmedelsverket@slv.se

Angående: Remiss Dnr 1798/00 Saknr 341
"Märkning av GMO-livsmedel"

Hultsfred 2001-03-15

Vi har tacksamt tagit emot remissen ert datum 2001-03-02 och hittat Codexdokumentet CX/FL 01/7 på hemsidan och ber att få lämna förljade synpukter och kommentarer.

Vi noterar med glädje att förmötet i Brasilen bestämde sig för att inte diskutera märkning av livsmedel som inte innehåller GMO. Vi ser det som positivt och helt i linje med det brev Sveriges Konsumenter i Samverkan skickade 2001-02-01 till Livsmedelsverket ("Varför vi konsumenter inte vill ha Codexregler för märkning av icke genmanipulerad mat")

(1) Vi tycker titeln på det aktuella dokumentet har blivit bättre och hoppas att man behåller orden "genetic modification/genetic engineering" och inte byter ut det till "biotechnology" eller motsv.

(2) Vi tycker det är intressant att man nu så tydligt tar upp i inledningen ("Purpose...") att det handlar om att konsumenterna ska ha valfrihet ("...facilitate consumer choice"). Vi utgår från att det får vara kvar!

(3) Detta stycke är vi fortfarande inte på det klara med eftersom det är oklart skrivet med flera "and/or" och "when" men vi utgår från att det betyder att de GMO-livsmedel som nu finns på marknaden ska kunna omfattas och märkas i enlighet med dessa riktlinjer. Måste det vara så krångligt uttryckt?

Särskilt 1.1.1 är lika oklart som tidigare: Eftersom t ex Monsantos GMO-soja anses vara "substantially equivalent" kan den nuvarande texten "when such food and food ingredients are no longer equivalent" och även alternativa texten "when such food and food ingredients differ significantly" betyda att sådan GMO-soja inte omfattas - eftersom det står "and/or" och ett land då skulle kunna hävda att i fall man tolkar "and" så måste både 1.1.1 och 1.1.2 gälla för att ett livsmedel ska märkas?!

Det bästa är att ta bort referensen till ordet "equivalent" i 1.1.1 vilket vi påpekat i tidigare remssvar. Man bör alltså ta bort 1.1.1 och behålla 1.1.2 som är mycket bra.

(13) Nya stycket "Exemptions" 5.1 - alltså undantag! - är inget som tidigare diskuterats och är inte önskvärt ur konsumentsynpunkt. Det bör strykas helt.

Med vänlig hälsning

Martin Frid
(enligt uppdrag)

Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88
577 22 Hultsfred
Epost: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se


Upp sida