Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Kontakta oss
2001-04-25

Livsmedelsverket
Tillsynsavdelningen
Enheten för allmän tillämpning
Box 622
751 26 Uppsala

Yttrande Dnr 879/01

Ansökan om tillstånd till utsläppande på marknaden enligt förordning om nya livsmedel av fytosteroler som ingrediens i bageriprodukter, snacks och tuggummi

Sveriges Konsumenter i Samverkan har tagit del av översänt underlag och har följande att anföra:

Sveriges Konsumenter i Samverkan anser att tillsats av växtsteroler inte skall eller behöver tillsättas livsmedel på konstlad väg. Det finns flera skäl till detta.

  1. Om nu hela tanken att en allmän sänkning av kolesterolhalten i blodet skulle vara bra för allas vår hälsa - vilket på senare tid börjat ifrågasättas - måste detta gälla en riskgrupp. Då bör denna riskgrupp få särskilda instruktioner när det gäller födointag eller medicineras i likhet med andra riskgrupper, t ex diabetiker.
  2. Det är inte rimligt att stora delar av befolkningen skall äta steroler utan indikation. Detta blir desto mer angeläget för samhällsekonomin, då tillförda växtsteroler är mycket dyrbara.
  3. Det finns oklarheter och misstankar när det gäller växtsterolernas påverkan på hormonsystem, upptag av fettlösliga vitaminer, särskilt tokoferoler, betakaroten, vitamin D och K. I detta fall bör försiktighetsprincipen tillämpas.
  4. Det är i sammanhanget inte motiverat att växtsteroler skall sättas till livsmedel, då de i själva verket finns i naturliga oljor och fetter från växtriket. Genom olje- och margarinindustrins kritiserade processer gör man där allt för att "rena" oljorna från denna typ av naturliga och värdefulla näringsämnen. Att men sedan i efterhand sätter till dessa steroler - kemiskt återvunna ur andra oljor medelst dyrbara metoder - i vissa margariner (t ex "Benecol") är egentligen att gå över ån efter vatten, mycket betänkligt och borde inte få förekomma. Icke processad jordnötsolja eller majsolja är exempelvis rika på växtsteroler, medan den kemiska utvinningen för tillsatsen växtsteroler sker från tallolja.
    Växtsteroler finns också naturligt i bönor och spannmål.
  5. Allmän restriktivitet måste till för denna typ av tänkande, där dessutom affärsintressen finns med. En fullvärdig och varierad kost för normalbefolkningen behöver inga tillsatser som dessa. Var hamnar vi om också andra för olika riskgrupper välgörande substanser får blandas in i livsmedel för allmänheten, var går gränsen? Losec, psykofarmaka, antibiotika, oralt intagbart insulin etc?

Om den svenska befolkningen lider brist på växtsteroler i sin kost så bör våra myndigheter i stället verka för att de naturliga växtsterolerna i oljor och matfett inte raffineras bort i fettindustrins kemiska processer. Kostrekommendationer borde i stället visa på var dessa fytosteroler finns naturligt.

Vi anser alltså inte att man ska vika sig för industriintressena i detta fall, då det enbart går ut på att kunna ta mer betalt för sina produkter under förespegling att konsumenterna behöver dessa tillskott.

Konsumenter av snacks, tuggummi och bageriprodukter är just den kategori som borde lägga om kosten och medicineras på annat sätt än att luras köpa extra dyra produkter, som ändå inte har nödvändig effekt om man inte storkonsumerar dessa produkter och då är ju målet missat.

Med vänlig hälsning

Bengt Ingerstam
ordförande


Upp sida