Hultsfred 1999-02-24 

Codexsekretariatet                                                              REMISS
Livsmedelsverket
via mail      agan@slv.se

Re:   "Propsed Draft Recommendations for the Use of the term 
"Vegetarian" - dokument CX/FL 99/11

Konsumenter i Samverkan har följande synpunkter på förslaget om regler för märkning med termen "vegetarisk": 

Vi anser att konsumenterna själva ska ha möjlighet att bedöma om ett livsmedel är lämpligt för deras kosthållning, och anser därför att den viktigaste informationen om varan även i fortsättningen är den som framgår av ingredienslistan. Vi anser alltså inte att termen 
"vegetarisk" på något sätt ska få ersätta ordentlig och noggrann märkning av de olika ingredienserna i mängdordning. För vegetarianer är det t ex mycket olyckligt om reglerna för vad som måste stå med i listan över ingredienser ändras, så att mindre ingredienser inte behöver anges. 

I de fall ett företag vill framhäva att en viss vara är "vegetarisk" handlar det egentligen om marknadsföring, och borde därför inte egentligen falla under Codex Alimentarius CCFL-mandat. Vi anser att Livsmedelsverket hellre bör verka för att frågan hamnar under General 
Guidelines on Claims, och att konsekvenserna i så fall bör utredas särskilt. 

Vi har svårt att förstå varför man ska ta med ägg i definitionen, även om vissa vegetarianer äter ägg. Det är dock mycket tveksamt om varan i fråga ska kallas vegetarisk. I själva verket handlar det ju om den vegetariske konsumentens val att äta ägg eller mjölkprodukter som ett 
tillägg till sin vegetariska diet. Med andra ord anser vi att termen "vegetarisk" endast bör handla om vegetabilier, inte om ägg eller mjölkprodukter. I fall där ägg ingår i pajdeg finns ingen anledning att kalla hela produkten vegetarisk, det räcker i så fall att märka varan 
som "paj med vegetarisk fyllning" el dyl. Pannkakor eller crepes anses inte vara vegetariska av svenska vegetarianer, däremot kan alltså fyllningen kallas vegetarisk. 

"Vegan" eller "strikt vegetariskt" är inte termer som används på varor i Sverige för närvarande så det är svårt att bedöma hur dessa termer skulle accepteras av berörda konsumenter. Om termerna ska falla under General Guidelines for Claims bör konsekvenserna utredas särskilt. 
Konsumenter i Samverkan är negativa till termen "strikt" el dyl eftersom det medger eller rent av påskiner gradskillnader som kan missförstås. 

Med vänlig hälsning 

Bengt Ingerstam 
Generalsekreterare                                                   Martin Frid
                                                                                handläggare
 

Remisser      Märkning      Hem