Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 81 - 28 mars 2008 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25

Erbjudande till dig
som har köpt E-nummerguiden!
För bara 20 kronor kan du gå med i E-nummerklubben och därmed få löpande uppdateringar elektroniskt i ett helt år om förändringar kring tillsatser och E-nummer.

När ett år har gått förnyar du medlemskapet i E-nummerklubben för en kostnad av 100 kronor/år. Då ingår även kommande nytryck av E-nummerguiden när den uppdateras och trycks om.

Gå med i E-nummerklubben!
Sätt in 20 kronor på pg 638 20 78-1. Ange ditt namn och din e-postadress.

Omfattande jävsförhållande i myndigheters expertgrupper
Det har börjat röras om i grytorna på flera myndigheter. Vi har vid flera tillfällen pekat på bl a beroendet av margarinindustrin i Livsmedelsverkets expertgrupp och även i en tidigare enkät lyssnat av vad allmänheten har för uppfattning om verkets oberoende. Den var inte smickrande.

I både DN och SVD har det varit många artiklar och i en artikel avslöjas även hur infiltrerad EU:s livsmedelsmyndighet EFSA är med experter från kända företag som Monsanto, Nestlé, Kraft och där ordföranden kommer från aromindustrin. Inte konstigt att azofärgerna, sukralos, aspartam, glutamat m m har godkänts och därmed också blivit godkända i Sverige. Fortsättning kommer säkert att följa. Läs vidare i ett urval av artiklar från DN och SVD >>


Barnfetman bara ökar
Allt mer oroande uppgifter kommer om just den ökande fetman hos barn och även utvecklingen av diabetes i allt tidigare åldrar. Såg du förresten filmen på TV2 häromdagen: ”Supersize me”? Tyvärr går den inte i repris, men om någon bandat den – hör av dig. Vi missade sista 15 minuterna.

Under vår avdelning Folkhälsoproblemen lägger vi nu till ett underavsnitt ”FETMA” och ett ”DIABETES” där vi ska samla olika material från tidigare nyhetsbrev och från andra media. All har ju inte alla tidningar, men här kan du hitta dem samlade, så långt vi känner till dem. Tipsa oss gärna, så blir det mer komplett.

Här en bra artikel Mat blir feta barns enda tröst som du kan läsa direkt på SVD.


Sanitetsfrågor är inte en skitsak
Sötvattenresurserna är en global bristvara. Idag används vatten till att spola ner avfall, fekalier, urin och ibland mindre lämpliga objekt. Hela vårt sanitetssystem i den utvecklade världen bygger på att vi använder rent dricksvatten för att lösa sanitetsfrågorna.

I världen har 4,6 miljarder inte tillfredsställande sanitetssystem. 4 500 barn dör varje dag p g a diarréer orsakade av brister i systemen för sanitet och hygien.

Dessa frågor diskuterades på ett seminarium 19 mars 2008 på FN:s Världsvattendag. Som enda representant från någon konsumentorganisation deltog Bengt Ingerstam från Sveriges Konsumenter i Samverkan. Trots mindre resurser än andra organisationer har vi prioriterat denna fråga. Läs mer om seminariet och Stockholm Water Prize >>

AZO-färger fortsatt godkända men till vilken nytta?
Under hösten kom rapport från England om sambandet mellan azo-färgerna och hyperaktiva barn. Den Europeiska Livsmedelsmyndigheten fick i uppdrag att utvärdera rapporten och nu har den kommit, vilket leder till att Livsmedelsverket fortsatt godkänner azo-färgerna.

Det är naturligtvis helt i linje med att skydda livsmedelsindustrin och utan annat än en riskbedömning gentemot konsument. Men ska Livsmedelsverket arbeta för konsumenternas bästa, som det står i direktiven, kräver vi att de också deklarerar vilken KONSUMENTNYTTA som olika tillsatser ger. Vi väntar svar från SLV.

Läs SLV:s nyhet om hur ofarligt det är att använda azo-färger >>Sprid detta nyhetsbrev till vänner och bekanta! Läs mer på www.konsumentsamverkan.se


Bli prenumerant av KONSUMENTrapporten (KR) som bara går till medlemmar och betalande prenumeranter med ett mer komplett innehåll än i detta gratis SKN. Här får du ett smakprov >>
Vill du veta hur man får KR? Gå in här >>


Bojkotta - Sukralos l Vegetabiliskt fett l Palmolja l Glutamat l Fryst torsk l Hela listan >>

Nytt i media - Alla inslag där Sveriges Konsumenter i Samverkan har figurerat ligger på hemsidan under Synts och Hörts >>
Besvara vår enkät!
Vi behöver få in era uppfattningar om hur nyhetsbreven fungerar, kan bli bättre samt hur ni anser att en konsumentorganisation ska vara och hur ni kan medverka till att vi växer och får större resurser för kommande viktiga satsningar.
Till enkäten -
Tack för att du svarar snabbt!

Livsmedelsverkets kontroller stoppade äpplen från Uruguay
Livsmedelsverket hittade vid stickprovskontroll hos grossist äpplen Royal Gala från Uruguay med alldeles för höga halter karbaryl. Gränsvärdet för detta i äpple inom EU är 0,05 mg/kg. Den påträffade halten är 0,32 mg/kg. Partiet stoppades och det man kunde återtogs från butikerna och partiet belades med säljförbud.

Något kan ha sålts, men nu gäller tuffare villkor för provtagning för ev ny import från samma leverantör. Genom det samarbete som sker i EU kommer säkert alla leverantörer att ha lärt sig läxan och även importörerna att ställa högre krav.

Det här visar att kontrollen är effektiv och fungerar och situationen inom EU förbättras. Läs vad Livsmedelsverket skriver >>

Höga halter av giftiga bekämpningsmedel funna i äpplen Royal Gala
Vid en stickprovskontroll hittades äpplen Royal Gala importerade från Uruguay med kraftigt förhöjda värden av det giftiga bekämpningsmedlet karbaryl. EU:s gränsvärde är 0,05 mg/kg medan proverna visade 0.32 mg/kg, alltså över 6 gånger gränsvärdet. En del av partiet har kommit ut på marknaden och kan ha sålts till konsument. Det är oroande att importörerna inte har bättre koll på vad de importerar och ännu värre hur lite respekt producenterna har för oss som ska äta deras mat.

Ja detta var samma sak men vi har använt kvällstidningsspråket, som säljer flera lösnummer. Lägg märke till att budskapen blir helt olika.

Nu kan du skydda dig mot
för höga mobilteleräkningar

Regeringen vill tvinga alla telebolag att erbjuda kunderna dels en övre gräns för teleräkningen, dels en spärr mot vissa telefonnummer. Hos de flesta operatörer finns redan möjligheten i varierande former. Läs mera direkt i TT-meddelande här >>


©  Copyright SKIS 2005-2007