Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Nr 83 - 16 april 2008 • • Snabba KonsumentNyheter • • Ansv utg: Bengt Ingerstam
070-604 77 25

Temanummer - Fett - Utvecklingen i fettfrågan och i synnerhet om transfett är hyperaktuell och debatten har accelererat de senaste veckorna. Vi har därför gett stort utrymme även i detta nummer till frågan om fett och transfett. Redan i förra numret av SKN skickade vi ut dokumentet "Härdat fett värre än transfett" för att göra klart hur viktigt det är att skilja på begreppen.

Glöm inte att svara på vår enkät om hur vi kan bli en bättre och starkare konsumentorganisation.


Palmoljan och margarinerna!
Vad döljer sig bakom beteckningen "vegetabiliska fetter" innehållsdeklarationerna?

Missade du TV-programmet om palmoljan i Klorofyll i måndags i Kunskapskanalen?
Kolla då reprisen på fredag 18/4 20.00

Läs mer:
UNILEVER fortsätter att dölja sanningar >>
Bort med beteckningen "vegetabiliska fetter" >>
Debatten om matfetterna >>


Transfett ökar risken
för bröstcancer

Ytterligare en forskningsrapport fokuserar de industriella transfetterna och riskerna med dem. Observera tydligheten i deras rapport att det just gäller de industriella transfetterna, men även blandar begreppen, som vanligt. Transfett är en fettsyra som bildas vid ofullständig härdning av vegetabiliskt fett. Detta anges på ingrediensförteckningarna som ”delvis härdat fett” . Vi citerar:

"Transfetter är artificiellt härdat fett. De håller på att fasas ut från industrilivsmedel eftersom man upptäckt att de kan täppa igen blodkärlen. Ironiskt nog uppfanns de för att ersätta mättade fetter som smör och ister på grund av dessas skadliga effekt på blodkärlen, men det har alltså visat sig att när man får vegetabilisk fett att bete sig som smör, så blir det också lika skadligt."


Den sista frasen bestrider vi, det är den gängse missuppfattningen att de animaliska fetterna skulle vara skadliga. Men att det industriella härdade fettet är skadligt står utom allt tvivel. Läs hela notisen från Uppsala Nya Tidning >>


Ledarartikel i Sundsvalls Tidning – Förbjud transfetter
Vem av er har ST? Det är kanske inte intressant att läsa allt om transfetter, det stora missförståndet i media, men denna debattartikel är intressant, dels för att visa på hur enorm debatten är idag, då den hamnar på debattsidorna, men också för hur förtroendet för Livsmedelsverket så öppet deklareras som noll. Helt klart har man hanterat frågan om transfetter helt fel och därmed inte skyddat befolkningen som man bort göra. Men i sin iver att motarbeta allt vad mättade fetter heter och i synnerhet de animaliska fetterna som smör, och ingående i grädde, mjölk, ost och nöt- samt lammkött, samtidigt som man så ohöljt värnat om de industriella margarinerna, kan man inte annat än hamna i blåsväder. Läs mer >>
Transfetterna en
risk för prostatacancer

Nu är vi herrar också utsatta för de industriella transfetternas risker. Forskare från Harvard har påtalat detta i Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention. Bifogar hela notisen Breast cancer study heaps more misery on trans-fats om både bröstcancer och prostatacancer, hämtad ur det internationella nyhetsbrevet Foodnavigator.


Ovanligt med höga
halter av transfetter

Livsmedelsverket har nu redovisat sin analys av innehållet av transfetter i ett antal utvalda produkter. Totalt har 53 produkter analyserats. Man konstaterar att innehållet är lågt och endast ett fåtal överskred värdet 2 gram transfett per 100 gram fett. Dessa tillverkare har kontaktats och har nu bytt recept , varför man kan lugnt nu konsumera åtminstone dessa 53 märken

Men eftersom härdade fetter innehåller en massa andra obehagligheter, fortsätter vi vår kamp för att helt få bort härdade och delvis härdade fetter ur livsmedel.

Läs mer:
Härdat fett värre än transfetter >>
Läs vårt pressmeddelande >>
Läs mer om härdat/ delvis härdat fett >>
Läs hela artikeln Ovanligt med höga halter av transfetter på Livsmedelsverkets hemsida.Sprid detta nyhetsbrev till vänner och bekanta! Läs mer på www.konsumentsamverkan.se


Bli prenumerant av KONSUMENTrapporten (KR) som bara går till medlemmar och betalande prenumeranter med ett mer komplett innehåll än i detta gratis SKN. Här får du ett smakprov >>
Vill du veta hur man får KR? Gå in här >>


Bojkotta - Sukralos l Vegetabiliskt fett l Palmolja l Glutamat l Fryst torsk l Hela listan >>

Nytt i media - Alla inslag där Sveriges Konsumenter i Samverkan har figurerat ligger på hemsidan under Synts och Hörts >>
Besvara vår enkät!
Har du missat vår enkät? Vi behöver få in din uppfattning om hur nyhetsbreven fungerar, kan bli bättre samt hur du anser att en konsumentorganisation ska vara och hur du kan medverka till att vi växer och får större resurser för kommande viktiga satsningar.
Till enkäten
- Tack för att du svarar snabbt!

Det är inte lätt att handla rätt
Känns konsumenternas dilemma igen? Läs den intressanta träffande krönikan som just publicerats i Göteborgs Posten.

Hur många av er läsare har förresten GP? Hur många har fler än en dagstidning? Ja sen har vi radio med ett antal kanaler och TV med hur många kanaler som helst. Hinner du hålla dig uppdaterad eller åtminstone lite informerad?Hur ofta kollar du Konsumentverkets hemsida (de har ju numera ingen tidning!) ? Går du in på Livsmedelsverkets hemsida? Vilka andra hemsidor kollar du, eller följer du några bloggar?

Är inte detta konsumenternas dilemma? Information fattas inte, men vad kan du lita på? Läs mer >>

Pressmeddelande:
AZO-färgerna bör
förbjudas i hela EU

42 europeiska konsumentorganisationer från 12 länder offentliggjorde häromdagen en gemensam aktion för att förmå EU kommissionen och den nya hälsokommissionären Androulla Vassillou att återigen ta upp frågan om azo-färgernas lämplighet och ställde krav på att de ska förbjudas.

Sveriges Konsumenter i Samverkan är en av undertecknarna samt Europaorganisationen ASECO, Alliance for Social and Ecological Consumer Organisations, där vi också ingår. Läs mer >>

Hoppingivande rapport om framtidens globala jordbruk
Förra veckan hölls ett viktigt möte i Johannesburg. Det handlade om IAASTD (International Agricultural Assessment Science and Technology). Ledande vetenskapsmän (och kvinnor) tillsammans med världens regeringar träffades för att prata om framtidens jordbruk. Idag kom slutsatserna från mötet. Rapporten dömer ut industriellt jordbruk, och slår fast att genteknik inte är en lösning till vare sig världssvälten, klimatförändringar, ökande matpriser eller fattigdom.

Avslutningen på rapporten, som givetvis inte undertecknats av GMO-klubben USA, Australien och Canada, är läsvärd: “Dependency on world agricultural commodity prices and speculation, as well as on seed and toxic agricultural inputs controlled by a few transnational players is literally a kiss of death for small-scale and poor farmers,” warns Haerlin.

Läs här Greenpeace pressmeddelande >>
IAASTD´s hemsida >>

Läs även:
Eko-äpplen för 70 kr kilot >>
ICAs garanti en besvikelse >>
ICA älskar eco >>

©  Copyright SKIS 2005-2007