Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2005-10-19


Djungeltelegrafen SKN!
Sprid snabbt!


SKN – Snabba KonsumentNyheter –- är snabb, kort, effektiv, billig och kommer från konsumenterna!

Det är ingen reklam, inga sensationer som ska sälja lösnummer. Vi vänder nu begreppet, i stället för information till konsumenterna kommer nu information från konsumenterna. Näringslivet och politikerna behöver det, vi alla har nytta av det. Läs mer >>

upp